Loading...

Proiecte cu finanțare

Proiectul ”Fiecare PAS contează!” este finanțat de către MOL România şi Fundaţia pentru Comunitate prin Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor.

Proiectul își propune să aducă mai multă armonie în viața copiilor cu cerințe educative speciale, din învățământul special și învățământul de masă, prin intermediul terapiei prin arte combinate, dans - Kadans, meloterapie și poveștile în mișcare.

Activitățile de terapie prin arte combinate contribuie la dezvoltarea unor abilități socio-emoționale ale copiilor, care va face posibilă integrarea unui număr cât mai mare de copii cu CES în grupele de la grădinițele de masă, în școlile de masă și ulterior în societate, noua lege a Educației prevăzând direcții noi în procesul incluziunii.

Aplicantul proiectului este Asociația CES- Colaborăm Educăm Sprijinim, Oradea, iar beneficiarii 114 copii cu CES de la CSEI Nr.1 Oradea, CSEI „Bonitas”, CSEI „Cristal”, GPP Nr 30 Oradea, GPP Nr 34 Oradea, GPP Nr 50 Oradea și GPP Nr 52 Oradea, copii din ciclul preșcolar, primar și gimnazial, cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani. Beneficiarii direcți prezintă tulburări în sfera socio-emoțională și a comunicării, în diferite grade de dezvoltare, copii nonverbali, care comunică cu pictograme sau prin gesturi, cu funcționalitate limitată și nivel redus de dezvoltare generală, dar și copii cu anumite abilități verbale, având comunicare funcțională la nivel de cuvinte și propoziții, și un nivel mai ridicat al dezvoltării generale.
Prin acest proiect, se promovează și mai intens nevoia de colaborare între toți actorii educaționali, prin deschiderea specialiștilor din învățământul special, cu competențe în terapiile prin arte combinate (meloterapie, Kadans și poveștile în mișcare), înspre cadrele didactice din învățământul de masă, oferindu-le acestora baza cunoașterii unor instrumente de lucru cu copiii cu CES integrați, ceea ce facilitează și ușurează demersul instructiv-recuperator și procesul de integrare.

Deasemenea, o activitate semnificativă în proiect, va fi alaborarea unei broșuri cu informații teoretice despre cele trei metode de terapie prin arte combinate, modele, exemple de activități practice, dar și prezentarea unor „Povești în mișcare”.

Informațiile de specialitate vor veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul special și învățământul de masa, pentru a încuraja implementarea și desfășurarea unor activități specifice de terapie prin arte combinate la copii, introduse în documentele de proiectare didactică.

Terapia prin dans și meloterapia sunt metode familiare pentru cadrele didactice, folosite ca intervenții terapeutice la copiii cu dizabilități, iar poveștile în mișcare este o metodă nou învățată, ca urmare a participării unui număr de 3 cadre didactice de la CSEI Nr 1 și 2 cadre didactice de la CSEI „Cristal” la proiectul Erasmus+ Ka220 „Teach me to help!”.

Terapia prin arte combinate influențează la nivel emoțional, fizic, cognitiv, psihic și social, copiii vor reuși să se exprime verbal sau nonverbal, să comunice, să își ințeleagă mai bine emoțiile, să le exprime cu ușurință, dar și să le gestioneze mai bine.

Aceste activități vor conduce la crearea de relații mai armonioase, iar copiii se vor exprima cu mai multă încredere și ușurință la nivel social, va crește capacitatea de concentrare și atenție, copiii fiind motivați să să se concentreze atunci când au libertatea de a se exprima, într-un mod distractiv și plăcut. Se reduce hiperreactivitatea, impulsivitatea și tensiunea musculară, Fluxul energetic este mai bine canalizat și armonizat. Astfel, rezultatele arată că, în urma activităților de terapie prin arte combinate, răbdarea copiilor este îmbunătățită și aceștia sunt mai liniștiți și relaxați, mai bine organizați, învătând să își coordoneze atenția, mișcarea, corpul și să se orienteze în spațiul fizic.
„Teach me to help!” cu acronimul T2H în traducere “Învață-mă să ajut!” este un proiect Erasmus+ KA220-SCH – Parteneriate de cooperare în educația școlară, cu nr. de referință: 2021-1-RO01-KA220-SCH-000034497.

Parteneriatul a fost implementat în perioada Januarie 2022 – Decembrie 2023 de 8 organizații europene din 7 țări: 2 asociații profesionale; 2 inspectorate școlare, 3 școli și o universitate privată:
- Asociația CES - Colaboram Educam Sprijinim, Oradea, Romania – coordonator
- Sdruzhenie ”Asociacia Dyslexia - Bulgaria„ Ruse, Bulgaria
- Directorate of Primary Education of Thesprotia, Igoumenitza, Grecia
- Il Milli Egitim Mudurlugu, İzmit, Turcia
- Zubeyde Hanim Ilkokulu, Istanbul, Turcia
- Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres Portugal, Fornos de Algodres, Portugalia
- Scuola Secondaria Statale 1° Grado Antonio Gramsci, Palermo, Italia
- Wyzsza Szkola Biznesu I Nauk O Zdrowiu, Lodz, Polonia

Scopul proiectului este de a sprijini triungiul educațional: elevi cu CES (cerințe educative speciale)/TSI (tulburări specifice de învățare) - profesioniști – părinți, pentru a facilita dezvoltarea și incluziunea acestor elevi prin împărtășirea și multiplicarea unor exemple de bune practici între specialiști din țările partenere.
Pentru a atinge scopul, objectivele stabilite pentru acest proiect au fost:
- Formarea ca formatori în 3 metode diferite de lucru cu elevii cu CES/TSI a unui grup de 82 de specialiști din 8 țări europene;
- Creșterea nivelului de formare profesională la 480 profesori/specialiști din țările partenere, care lucrează cu elevi cu CES/TSI, ca urmare a participării la activitățile proiectului: cursuri și workshopuri, platforma E-learning focusate pe cele 3 metode diferite de lucru cu elevii cu CES/TSI;
- Informarea și/sau dezvoltarea emoțională a minimum 240 de părinți ai elevilor cu CES/TSI participanți la seminarii și grupuri de suport prin: oferirea de soluții la diferite probleme, suport emoțional, oportunitatea de a împărtăși într-un mediu securizat;
- Facilitarea recuperării și incluziunii elevilor cu CES/TSI ca urmare a oportunităților de interacțiune între specialiști, familii și instituții în cadrul unor rețele și evenimente on-line și față în față organizate la nivel local și internațional.
Grupul țintă al proiectului poate fi împărțit după cum urmează:
1. chipa de proiect - 5 - 9 specialiști din organizațiile partenere. Aceștia sunt implicați în toate fazele de implementare ale proiectului și participă alături de coordonator la vizitele transnaționale de proiect (TPM - Transnational Project Meeting): Aprilie 2022 – Fornos de Algodres, Portugalia; Octombrie 2022 – Igoumenitza, Grecia; Aprilie 2023 – Istanbul, Turcia; Octombrie 2023 – Oradea, Romania.
2. Participanții la activitățile internaționale de învățare (LTTa - Learning Teaching Training activities) – 9 - 12 specialiști din fiecare organizație parteneră și anume 3-4 participanți din partea fiecărui partener participă la fiecare activitate: Mai 2023 - Oradea, Romania; Septembrie 2022 – Ruse, Bulgaria; Noiembrie 2022 – Lodz, Polonia. Specialiștii participanți, care pot fi aceeași sau diferiți de echipa de proiect sunt instruiți pe parcursul celor 3 zile de activitate intgernațională pentru a a deveni formatori în cadrul evenimentelor de formare locale, pe care le vor multiplica după întoarcerea acasă. Ei sunt responsabili cu implementarea tuturor activităților de follow up după activitățile internaționale: adaptarea și traducerea celor 4 ghiduri, cursuri pentru părinți, workshopuri pentru părinți, înregistrarea lecțiilor video, organizarea unor activități demonstrative, grupurile de suport.
3. Profesorii/specialiștii participanți la cursurile locale – minim 60 de cursanți de la nivelul fiecărei comunități profesionale din țările partenere sunt invitați să participe la cele 3 cursuri locale:
- Dezvoltare emoțională prin terapie prin artă
- Integarea elevilor cu TSI în clasă. Intervenții în dislexie și ADHD
- Integrarea senzorială și metoda povestirii în mișcare
În România cele 3 cursuri locale se regăsesc în oferta de cursuri avizate a Casei Corpului Didactic Bihor pentru anul școlar 2022-2023:
- Terapiile prin mediere artistică-punte între abilitate și dizabilitate. Utilizarea muzicii, dansului și artelor plastice în dezvoltarea personalității și recuperarea elevilor cu cerințe educative speciale
- Abordări alternative de recuperare și integrare - Strategii cheie și rolul facilitatorului în adaptarea elevilor cu CES/TSI (tulburări de învățare, ADHD, autism, etc.) la mediul școlar
- Strategii de recuperare și integrare a copiilor cu tulburări de integrare senzorială și dificultăți de interrelaționare socială 4. Părinții participanți la workshop-urile/seminariile locale - minim 30 de părinți de la nivelul fiecărei comunități profesionale din țările partenere sunt invitați să participe la cele 3 workshop-uri/seminari organizate de fiecare organizație parteneră pentru a prezenta cele 3 metode.
Fiecare partener va beneficia de sprijinul unor parteneri locali, care pot fi: școli, inspectorate școlare județene, universități, centre de cercetare, centre sau organizații de formare, asociații profesionale sau de părinți, care vor ajuta partenerul de proiect la identificarea specialiștilor și familiilor aflate în nevoie și desfășurarea activitatilor propuse. În România, partenerii locali ai Asociației CES în acest proiect sunt:
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Oradea
- Inspectoratul Școlar Județean Bihor
- Casa Corpului Didactic Bihor
- Universitatea din Oradea
- Asociația Națională a Psihologilor Școlari
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor
- Asociatia pentru Educație și Formare “TopFormalis”

Toate activitățile proiectului converg către realizarea rezultatelor proiectului sau ale produselor intelectuale ale proiectului. Acestea sunt:

PR.1 Un set de ghiduri metodologice/suporturi de curs: 3 ghiduri pentru părinți și un ghid pentru părinți. Fiecare ghid este dedicat unei tematici specifice, oferind informații teoretice și sfaturi practice sub conceptul Abordări alternative de recuperare și integrare a elevilor cu CES/TSI:
- Ghidul 1: Dezvoltare emoțională prin terapie prin artă – prezentul material, dezvoltat de coordonatorul român, Asociația CES cu sprijinul școlii din Turcia.
- Ghidul 2: Integarea elevilor cu TSI în clasă. Intervenții în dislexie și ADHD – dezvoltat de partenerul din Bulgaria, asociație specializată în recuperarea dislexiei în parteneriat cu școala din Portugalia.
- Ghidul 3: Integrare senzorială și Metoda povestirii în mișcare – dezvoltat de univeristatea din Polonia cu sprijinul inspectoratului școlar din Grecia.
- Ghidul 4: Sugestii practice pentru părinți – dezvoltat de inspectoratul școlar din Turcia în colaborare cu școala din Italia.
Toate ghidurile sunt disponibile în limba engleză și în toate limbile partenerilor, on-line și în format printat.Ghidurile sunt însoțite de un set de lecții video, filme demonstrative de 3-5 minute, prezentând diferite elemente ale tehnicilor descrise. Filmele sunt subtitrate în toate limbile proiectului și încărcate pe canalul Youtube T2H.

PR.2. Platforma E-learning a fost dezvoltată pe baza ghidurilor și lecțiilor video. La cursul pilot on-line, disponibil în toate limbile partenerilor, în luna decembrie 2023 pe platforma Moodle au participat peste 350 de participanți.
Toate rezultatele proiectului au fost prezentate comunității profesionale în cadrul conferințelor de diseminare a proiectului, organizate în fiecare țară parteneră. La activitatea finală din România: Conferința Internațională de diseminare și valorizare Erasmus+, organizată la Oradea de către coordonatorul de proiect, Asociația CES în luna octombrie 2023 au fost prezenți reprezentanții tuturor partenerilor, alături de partenerii unui alt proiect european. Mai multe detalii despre acest eveniment gasiți la secțiunea Educație și formare/Conferințe.
Materialele video aferente cursului sunt disponibile pe canalul de youtube:
În spatele măștii sunt EU! a fost finanţat de MOL România şi Fundaţia pentru Comunitate în cadrul Programului MOL pentru sănătatea copiilor în perioada ianuarie-decembrie 2020, având un buget de 25000 Ron. Scopul proiectului a fost dezvoltarea socio-emoțioanală a unui număr de 21 copii cu CES de la CSEI Nr 1 Oradea și Liceul Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, prin activități organizate și desfășurate în atelierele de teatru și confecționat păpuși, măști și costume.
Parteneriatului strategic Erasmus+, KA2 “DysTRANS - Supporting Dyslexic Individual in Transition from Primary to Lower Secondary School” a fost implementat de Asociația CES în parteneriat cu organizații și instituții din Turcia, Italia, Portugalia, Bulgaria și Polonia, sub coordonarea Istanbul Il Milli Egitim Mudurlugu (Inspectoratului Școlar General din Istanbul) având ca parteneri locali: Inspectoratul Școlar Județean Bihor; Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, Facultatea de Științe Socio-Umane a Universității din Oradea și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Oradea. Scopul proiectului a fost elaborarea și testarea unor instrumente de lucru care să faciliteze tranziția elevilor cu tulburări de învățare (dislexie, disgrafie, dispraxie, discalculie) din ciclul primar în ciclul gimnazial, parcurgând mai multe etape, care s-au constituit în produsele finale ale proiectului.
Prima etapă în implementarea proiectului a constat în realizarea Analizei de Nevoi privind dificultățile cu care se confruntă elevii cu tulburări specifice de învățare odată cu începerea ciclului gimnazial, la care a participat si România cu informații culese din 4 școli orădene: Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Oradea; Școala Gimnazială “Szacsvay Imre”, Oradea; Liceul Greco-Catolic “Iuliu Maniu”, Oradea; Liceul Ortodox “Roman Ciorogariu” Oradea, alături de partenerii internaționali. În cea de-a doua etapă s-a realizat și pilotat un kit de intervenție, care să sprijine facilitarea tranziției, conținând instrumente de lucru, un ghid pentru părinți și un ghid pentru profesori.
Proiectul „Școala de vară – Artă, senzație și mișcare” a fost finanțat de Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, aflată în subordinea Consiliului Județean Bihor, având un buget de 8000 Ron. Scopul proiectului a fost de a dezvolta la copiii cu cerințe educative speciale reacții emoționale și comportamente adecvate în situații de viață diferite în vederea facilitării integrării sociale a acestora. Beneficiarii proiectului au fost elevii cu CES de la CSEI nr. 1 Oradea.
Activitățile principale, care au dus laîndeplinirea scopului final al proiectului au fost: programul ȘCOALA DE VARĂ, acțiune inclusă și într-un proiect educativ avizat de Inspectoratul Scolar Județean “Jucăm și ... ne jucăm”; excursia tematică la Mănăstirea Bic, județul Sălaj, care a avut loc în perioada 22-23 iulie 2017; Festivalul Cultural “Bogățiile Toamnei”, din luna octombrie 2017 și Competiția Regională de baschet „Special Olimpics”, din luna noiembrie 2017, ambele fiind incluse în CAERI 2017.
Proiectul „E-CO-piii cu Cerințe Educative Speciale!” (ECO CES), finanţat de MOL România şi Fundația pentru Parteneriat în cadrul Programului Spaţii verzi s-a desfăşurat în perioada aprilie-august 2014. Scopul proiectului a fost reorganizarea parcului CSEI Nr.1 sub forma unei grădini senzoriale în vederea derulării unor activități de stimulare polisenzorială şi psihomotrică pentru elevii cu deficiențe mintale şi senzoriale asociate, ca urmare a derulării unor acțiuni de educaţie ecologică derulate. 45 de elevi şi 12 cadre didactice au constituit echipa de proiect la care s-au adăugat 111 elevi şi 133 de profesori şi tineri voluntari, care şi-au adus contribuţia la realizarea obiectivelor proiectului. Costurile totale ale grădinii senzoriale s-au ridicat la aproximativ 16500 Ron, dintre care 9000 Ron obţinuţi prin contractul de finanţare, 2200 Ron donaţi în special sub formă de materiale necesare finalizării lucrărilor de la diferiţi sponsori iar diferenţa de aproximativ 5300 Ron, co-finanţare asigurată de Asociaţia CES.
Proiectul Prin Tine(ri) lumea CES se lărgeşte! finanţat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune, Programul Serviciul European de Voluntariat, în parteneriat cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea, International Centre for Intercultural Research, Learning and Dialogue, Armenia şi Asociación Jóvenes Solidarios, Spain s-a derulat în perioada ianuarie-octombrie 2013. 3 tineri voluntari europeni au beneficiat de un stagiu de învăţare de 6 luni, oferindu-şi serviciile copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi din instituiţii şi organizaţii din Oradea. Valoarea totală a proiectului a fost de 16457 Euro.
AraTĂ-mi Ca Eşti Special (Arta CES) - finanțat de MOL România şi Fundația pentru Comunitate în cadrul Programului MOL pentru Sănătatea Copiilor, s-a realizat în perioada ianuarie-august 2013 în colaborare cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea, Spitalul de Neuropsihiatrie „Gavril Curteanu” Oradea, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Oradea, Şcoala Gimnazială „Szacsvay Imre” Oradea, Cabinetul psihologic individual „Kiss&Kiss”. Scopul proiectului a fost implementarea unor programe de terapie prin mediere artistică de tipul: terapiei prin muzica, terapiei prin dans, metodei teatrului experiential, art-terapiei, drama-terapiei, poveştilor terapeutice la un număr de 47 de copii cu cerinţe educative speciale (CES) şi alte boli cronice, în vederea recuperării psihopedagogice a acestora şi/sau dezvoltării armonioase a personalităţii lor.